MUSIC CAMPUS BALCHIK ще се проведе от 1. до 10. септември 2017 г.

Издание 2017 предлага майсторски класове по:

-          Цигулка
-          Виола
-          Виолончело
-          Флейта
-      Kларинет
-      Kамерна музика