MUSIC CAMPUS BALCHIK ще се проведе от 1. до 10. септември 2018 г.