MUSIC CAMPUS BALCHIK се провежда на територията и в сградния фонда на Държавен културен институт „Културен център ДВОРЕЦА”, гр. Балчик.

От решаващо значение за избора ни е както неповторима атмосфера, така и затвореният, кампус-характер на „ДВОРЕЦА”. Надяваме се тази особеност да допринесе за концентрацията върху съвместното музициране.

В допълнение към това „ДВОРЕЦА” предлага прекрасен природен кулис на брега на Черно море и множество подходящи места за концертни прояви на открито.


www.dvoreca.com

MAP CASTLE BALCHIK
dummyDSC02620DSC02625DSC02626DSC02627DSC02630DSC02631DSC02611DSC02604SANY0045