Бъдеще за музикалните таланти

С предлагането на MUSIC CAMPUS BALCHIK ние целим да изградим и установим многообразна платформа за срещи и обучение на млади музиканти. Ние предлагаме целенасочено развитие на място в България, което да окаже положително развитие върху професионалната кариера на участниците. По този начин ние целим да смегчим емиграцията на млади хора и млади таланти от България.

Благоденствие за населението

MUSIC CAMPUS BALCHIK допринася за по-нататъшното позициониране на Държавен културен институт „Културен център ДВОРЕЦА” като място за срещи на творци и интересуващи се от изкуство и генерира приходи извън основния туристически сезон.

По този начин ние целим да допринесем за благоденствието на населението на Крайморска Добруджа. Този регион в Североизточна България е бил под румънска окупация от 1913 до 1940 година. Културният институт „ДВОРЕЦА” обхваща множество сгради, съставлявали лятната резиденция на румънската кралица Мария (за допълнителна информация www.dvoreca.com).