Участниците имат доказан талант, намерение да се занимават професионално с музика и желание за изграждане на мрежа от контакти в общоевропейския културен контекст.